به نام خدا

     بار ديگرحذف صفر از پول ملي مطرح شده ، موضوعي كه سابق بر اين در سالهاي 72 و 86 نيز به بحث داغ رسانه اي تبديل و به نتيجه اي هم نرسيد اما گويا اين بار با جديت در حال پيگيري است و برخي نشانه هاي اوليه آن  رونمايي پنجاه هزارتوماني جديد ده روز قبل  توسط بانك مركزي و يا سخن هفته قبل دكتر همتي رئيس كل بانك مركزي در خصوص تقديم لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به دولت ميباشد.

    اگربه دنياي مطبوعات و رسانه ها سر بزنيم ، مزايا و معايب اين طرح به قدر كافي مورد نقد وبررسي قرار گرقته  و نيازي به  شرحي مفصل دراين مورد نمي باشد لذا بسيار كوتاه اشاره مي نمايم.

     قبل از آن بايد به اين دو حداقل هزينه ها توجه داشت:

     1   مخارج ريالي چاپ اسكناس و ضرب سكه هاي جديد و هزينه هاي اجراي اين طرح

     2   اتلاف وقت و دشواري هايي كه مردم خواه ناخواه با آن درگير خواهند شد

      بسيار خوب چهار صفر هم از پول ملي كسر شد چه عايدي براي مردم دارد؟

     آيا سدي خواهد شد در مقابل افزايش نرخ ارز در آينده و تبعات و تورم پس از آن؟

      زيدي كه دخل و خرجش باهم برابراست و اكنون 3ميليون تومان دريافتي و همان مقدار مخارج دارد ، آيا غيراز اين خواهد شد 300تومان دريافتي و 300تومان مخارج؟

     آيا ثبات نسبي در اقتصاد ايجاد مينمايد؟  كه نتيجه آن رونقي به كسب و كار در جامعه باشد.

     اينكه از نظر رواني قدري موثر باشد و يا به اين دل خوش كنيم يك تومان ايران با يك دلار آمريكا برابر شده و در ديد جهانيان ظاهري خوش رنگ ولعاب به پول ملي دهيم  اما پايدارو با ثبات نبوده و مجدد در يك بحران ارزي ارزش يك دلار به دو يا سه تومان و شايد بيشتر افزايش يافته و همان مراحل كاهش ارزش پول ملي در آينده طي شود ، آيا ارزش چنين اتلاف وقت و صرف هزينه هايي را دارد؟

      دلم خوش است كه نامم كبوترحرم است!

      بزرگواران طراح چنين اقداماتي ، كه لازمه آن زحمت و گرفتارنمودن مردم است بايد قبل از هرچيز به فاكتورهايي در خصوص دوام و پايداري ايده هاي خود و به راه حل هاي بنياني و اساسي  انديشه نمايند و نه سطحي و مقطعي .

 

رضا طاهري نژاد     1397/10/22

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلي

---------------